top of page
Air Pressure

NEWS

“TRANSATLANTIC RELATIONS 2.0”
CONFERENCE ON
The New Geo-Strategic Environment for Transatlantic Cooperation and Values Budapest, May 26-27. 2023.

Képernyőfotó 2023-05-07 - 15.32.17.png

2023.05.29.

The International Republican Institute’s CASPER Program, in partnership with the Heritage Foundation and the International Center for Development and Democratic Transition, ICDT, of Hungary and the Hungarian Atlantic Council, MAT, organized their annual conference to be held in Budapest, on May 26-27. 2023. By carrying on this annual closed-door event for senior foreign policy thought-leaders to its second iteration, we intended to also contribute to creating the much-needed space for high-level foreign and security policy discussion and the network of senior atlanticist thought leaders to thus strengthening strategic thinking and dialogue. 

Gyarmati-hm konf.JPG

AZ ICDT KONFERENCIA KERETÉBEN MUTATTA BE A MAGYARORSZÁGI CIVIL KONTROLLRÓL KÉSZÜLT KUTATÁS EREDMÉNYEIT

2020.10.20.

A magyar haderő feletti demokratikus politikai és civil kontroll létrehozása és működése 1990-től napjainkig című, a Honvédelmi Minisztérium által rendelt kutatás eredményeit bemutató konferenciát szervezett a Demokratikus Átalakulásért Intézet kedden a Stefánia Palota - Honvéd Kulturális Központban. A projekt eredményeit Gyarmati István nagykövet, professzor, a Demokratikus Átalakulásért Intézet kuratóriumának alelnöke ismertette. A szimpóziumon előadást tartott Benkő Tibor honvédelmi miniszter és Mihócza Zoltán altábornagy, a Magyar Honvédség Parancsnokságának (MHP) törzsfőnöke is.

High Fives

AZ ICDT BEFEJEZTE A „A POLITIKAI ÉS CIVIL KONTROL LÉTREHOZÁSA ÉS ÉRVÉNYESÜLÉSE A MAGYAR HONVÉDSÉGNÉL A RENDSZERVÁLTOZÁS ÓTA: A POLITIKAI KOMISSZÁR RENDSZER FELSZÁMOLÁSÁTÓL A ZRINYI 2026-IG" C. PROJEKT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INTERJÚK ELKÉSZÍTÉSÉT.

March 27, 2020

Az interjúkból, ízelítőnek, rendelkezésre bocsátjuk a dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszterrel, a Korom Ferenc vezérezredessel és a Walt Slocombe, volt USA honvédelmi államtitkárral készült interjúkat.

A projekt keretében elkészülő jelentésből könyv kiadását és konferencia megtartását tervezzük.

 

Az interjúalanyok teljes listája:

HONVÉDELMI MINISZTEREK

Juhász Ferenc

Szekeres Imre

Hende Csaba

Simicskó István

Benkő Tibor

VEZÉRKAR FŐNÖKÖK/ PARANCSNOKOK

Borsits László

Végh Ferenc

Fodor  Lajos

Szenes Zoltán

Benkő Tibor

Korom Ferenc

MAGYAR SZAKEMBER INTERJÚALANYOK

Matus János

Wachsler Tamás

Hautzinger Gyula

Demeter Márta

Póda Jenő

Demko Attila

Nagy László

Gruber Nándor

AMERIKAI SZAKEMBEREK INTERJÚALANYOK

April Foley

Jim Townsend

Szurgyi Árpád

Bill Reno

Walt Slowcombe

Jon Martinson

Kurt Volker

Tom Robertson

Peter Zwack

HM_1.jpg

AZ ICDT MEGKEZDTE A  „ A POLITIKAI ÉS CIVIL KONTROL LÉTREHOZÁSA ÉS ÉRVÉNYESÜLÉSE A MAGYAR HONVÉDSÉGNÉL A RENDSZERVÁLTOZÁS ÓTA: A POLITIKAI KOMISSZÁR RENDSZER FELSZÁMOLÁSÁTÓL A ZRINYI 2026-IG" C. PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁT.

October 15, 2019

A projekt keretében feldolgozzuk a haderő feletti politikai és civil kontrol megteremtésének, fejlődésének folyamatát és jelenlegi állapotát. A projekt részeként megmutatjuk, hogy az Amerikai Egyesült Államok milyen segítséget nyújtott a folyamat során.

A projekt első lépéseként megtörtént a releváns dokumentumok feldolgozása és hamarosan elkészül ezek összefoglalása. A második lépésben az ICDT munkatársai videointerjúkat késztettek azokkal az amerikai szakértőkkel, akik jelentős mértékben hozzájárultak a folyamat sikeréhez. Ennek megfelelően interjúkat készítettünk a következő személyekkel:

 

  1. April Foley, az USA volt magyarországi nagykövete

  2. Jim TOWNSEND, volt USA HM helyettes államtitkár

  3. SZURGYI Árpád, ny. ezredes, volt USA katonaiattasé Magyarországon

  4. Bill RENO, ny. altábornagy, volt J1

  5. Walt SLOCOMBE, volt honvédelmi államtitkár

  6. Jon MARTINSON, ny. ezredes, volt USA katonai attasé Magyarországon

  7. Tom ROBERTSON, az USA magyarországi nagykövetségének volt helyettes vezetője

Get in Touch
IMG_2657.JPG

KONFERENCIA ÉS SZIMULÁCIÓ A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEMEN

October 11, 2019

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Doktorandusz Önkormányzata, az Amerika Tanulmányok Kutatóintézet, a Doktoranduszok Országos Szövetsége, a Magyar Hadtudományi Társaság, a Youth Business Group Egyesület, a Negomoot, illetve a House of European Affairs and Diplomacy a NATO fennállásának 70. jubileumára emlékezve konferenciát és szimulációs versenyt szervezett.

 

A konferencián „Európa biztonsága, különös tekintettel a NATO és az EU szerepére” címmel előadást tartott Dr. Gyarmati István, az ICDT Főigazgatója.
 

Gyarmati.png

A FIX-TV INTERJÚJA DR. GYARMATI ISTVÁN BIZTONSÁGPOLITIKAI SZAKÉRTŐVEL

May 17, 2019

A hatalmi erőegyensúlyra és az állami szuveneritásra épülő "vesztfáliai világrend" a végnapjait éli. Egyes szakértők szerint már véget is ért, viszont, hogy mi jön helyette azt még senki sem tudja pontosan. Az interjúban Dr. Gyarmati István fejti ki gondolatait az új világrendről.

Professional Growth

AZ ICDT ALAPÍTVÁNY AZ IDEI MŰKÖDÉSRE 800.000 FT-T KAPOTT EGY PÁLYÁZAT ELNYERÉSÉVEL.

May 17, 2019

A pályázaton elnyert pénzösszeget az Alapítvány mindennapi működési költségeire használhatja fel.

Köszönjük a hozzájárulást!
ebesz.png

EBESZ KONFERENCIA

October 29, 2019

Október 17-én az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet a magyar kormánnyal együttműködve konferenciát rendezett az 1994-es Budapesti Csúcstalálkozón 25 éve elfogadott Magatartási Kódex értékelésére és aktualitásának elemzésére.
A konferencián részt vett és felszólalt dr. Gyarmati István, az ICDT főigazgatója, aki 1994-ben a magyar szakértői delegáció vezetőjeként részt vett a dokumentum kidolgozásában

Get in Touch
logo-01.png

ÚTON A 21. SZÁZADBAN – BIZTONSÁG, HONVÉDELEM, HADERŐ

November 27., 2018

November 27-én a Honvédelmi Minisztérium és a Demokratikus Fejlődésért és Átmenetért Alapítvány (ICDT) nemzetközi konferenciát szervezett „Úton a 21. században – biztonság, honvédelem, haderő” címmel. Az esemény során megvitatták a globális és regionális biztonsági kihívásokat és az azokra adható lehetséges válaszokat, különös tekintettel Magyarországra.

Dr. Benkő Tibor honvédelmi minister előadásában elmondta, hogy a Magyar Honvédség képességeit a gyorsan változó Biztonsági környezet alakítja. Biztonág nélkül nem lehet béke, és egy erős, ütőképes, korszerű fegyverzettel ellátott honvédség nélkülözhetetlen az ország biztonságának szavatolásában. Ezt elérendő jelentős lépések történtek, beleértve a védelmi költségvetés fokozatos emelését, a társadalom és haderő közötti kapcsolat erősítését, valamint a fiatalokra a különböző programokon és kezdeményezéseken keresztül helyezett hangsúlyt.

Petr Pavel tábornok, aki 2015 és 2018 között a NATO Katonai Bizottságának elnöki posztját töltötte be, a globális biztonsági kihívásokat vette sorra, ide értve Oroszországot, a terrorizmust jelenségét, valamint a Kína és az Egyesült Államok közötti stratégiai versengést. Rámutatott, hogy ezen kihívások kezelésének egyetlen módja a NATO-n és az Európai Unión belüli együttműködés, az egység fenntartása.

Dr. Vezekényi Csaba, a Honvédelmi Minisztérium védelempolitikáért felelős helyettes államtitkára kihangsúlyozta, hogy a biztonság dimenziói közül a katonai elem szerepe egyre növekszik. Ennek következtében a Magyar Honvéség megerősítése kiemelt fontosságú, amelyben a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program kulcsszerepet játszik.

Dr. Gyarmati István, az ICDT elnöke előadásában rámutatott arra, hogy egy ütőképes haderő kialakításához a megfelelő anyagi erőforrások biztosítása önmagában nem elegendő. Az új, megváltozott nemzetközi rendszer viszonyai új megközelítéseket igényelnek, amelyek kapcsán felértékelődik a fiatal és idősebb generációk közötti, valamint a civilek és katonák közötti együttműködés jelentősége. Bár Magyarország kis ország, de ésszel és szívvel tud változást elérni.

Dr. Sticz László ezredes, a Honvéd Vezérkar Haderőtervezési Csoportfőnökség megbízott csoportfőnöke elmondta, hogy a fegyveres erők modernizációjának három alapvető oka van. Az első a Keletről érkező hagyományos fenyegetések elrettentése, a második a Délről származó nem-hagyományos kihívások kezelése, a harmadik pedig a kiber- és információs térben jelentkező kihívásokra adandó megfelelő válaszok kidolgozása. Hozzátette, hogy a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program kézzelfogható változást fog hozni, amelynek jelei már most látszanak az új eszközök beszerzése révén.

Ranald Torquil Ian Munro vezérőrnagy, a brit Vezérkar tartalékos- és kadétrendszerért felelős részlegének vezetője országának a területen szerzett tapasztalatairól beszélt a közönségnek. Kiemelte, hogy a tartalékos programnak kiemelt szerepe van a társadalom és a haderő közötti kapcsolat erősítésében, valamint abban, hogy a fegyveres erők speciális szakemberek széles köréhez férhessenek hozzá szükség esetén. Elmondta, hogy a tartalékosok szerepe manapság egyre növekszik, ezért az Egyesült Királyság elkötelezett a tartalékos program minőségi javítása, illetve a tartalékosok számának növelése mellett.

Dr. Simicskó István, a hazafias és honvédelmi nevelés koordinálásáért felelős kormánybiztos hangsúlyozta, hogy a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési programnak kulcseleme a magyar tartalékos rendszer újjáépítése. A hazafias nevelés kapcsán elmondta, hogy ennek célja, hogy a fiatalabb generációk tagjai ne csak szeressék hazájukat, hanem tevékenyen és önkéntesen is vegyenek részt annak építésében, mivel a haza védelme közös felelősségen és cselekvésen alapuló nemzeti ügy. A sport remek eszköz a hazafias nevelés elősegítésére, így sportközpontokból egyre több épül az országban.

Kirány Donát hadnagy személyes élményeiről beszélt, feltárva, hogy mik voltak azok a legfontosabb tényezők, amely miatt végül a Magyar Honvédség tisztjeként avatták fel. Elmondta, hogy gyerekkorától kezdve számos hatás érte, amelyek közül a család, a barátok és az oktatási rendszer voltak a legjelentősebbek.

Szabó István honvédelmi államtitkár rámutatott arra, hogy a sorkatonaság 2004-es felfüggesztésének hosszú távon negatív és pozitív következményei is lettek. A sorkatonaság egyik előnye volt, hogy a társadalom és a haderő közötti kapcsolat a mainál sokkal erősebb volt. A honvéd kadétprogram egyik fontos célkitűzése ennek a kapcsolatnak a megerősítése. Ennek érdekében a honvédelmi nevelésnek, mint a hazafias nevelés kulcselemének, az oktatási rendszer alsóbb szintjein is meg kell jelennie. A honvédelmi nevelés iránti igény egyre növekszik, és a magyar kormány mindent megtesz ezen igény kielégítése érdekében.

bottom of page